E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
PASİF DENDTRİT ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BENZETİMİ İÇİN BİR YAZILIM [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2006; 12(1): 97-104

PASİF DENDTRİT ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BENZETİMİ İÇİN BİR YAZILIM

Yalçın İŞLER1, Hakan EKMEKÇİ2, Mahmut ÖZER2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elk.-Elt. Müh. Bölümü, 35160-Buca-İzmir
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elk.-Elt. Müh. Bölümü, 67100-Zonguldak

Bu çalışmada, kablo teoremine dayalı pasif dentrit elektriksel özelliklerinin benzetimi için geliştirilen bir yazılım tanıtılmaktadır. Üzerinden sinaptik bilgi taşınan dentritler, sinir hücresinin yüzey alanı bakımından en büyük bileşenidir. Dentritik nöronlar için kablo teoremi, sürekli pasif dentrit ağaç yapısı içinde akım-gerilim ilişkilerini modellemektedir. Pasif kablo ve dentritlerle ilgili iyi bir yaklaşıklık olan ve uyarılabilir membranlar için önemli bir referans olan kablo teoremi kısaca özetlenmektedir. Önerilen yazılım, kullanıcı tarafından tanımlanan dentrit ağaç yapısını oluşturmak için kullanılabilmektedir. Kullanıcı, yazılımı kullanarak modeli detaylı olarak tanımlayabilmekte, oluşturduğu dentrit ağacını görüntüleyebilmekte ve dentrit ağacının temel elektriksel özelliklerini inceleyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kablo teoremi, Dentrit, Membran, Nöron, Benzetim yazılım

A SOFTWARE FOR SIMULATING ELECTRICAL PROPERTIES OF PASSIVE DENDRITES

Yalçın İŞLER1, Hakan EKMEKÇİ2, Mahmut ÖZER2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elk.-Elt. Müh. Bölümü, 35160-Buca-İzmir
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elk.-Elt. Müh. Bölümü, 67100-Zonguldak

In this study, a software is introduced for simulating the electrical properties of passive dendrite based on the cable theory. Dendrites along which the synaptic information is conveyed are the largest component of a neuron in surface area. The Cable theory for dendritic neurons addresses to current-voltage relations in a continuous passive dendritic tree. It is briefly summarized that the cable theory related to passive cables and dendrites, which is a useful approximation and an important reference for excitable cases. The proposed software can be used to construct user-defined dendritic tree model. The user can define the model in detail, display the constructed dendritic tree, and examine the basic electrical properties of the dendritic tree.

Keywords: Cable theory, Dendrite, Membrane, Neuron, Simulation software

Yalçın İŞLER, Hakan EKMEKÇİ, Mahmut ÖZER. A SOFTWARE FOR SIMULATING ELECTRICAL PROPERTIES OF PASSIVE DENDRITES. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2006; 12(1): 97-104
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale