E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Türkiye’de tarımsal kuraklığın uzaktan algılama verileri ile Google Earth Engine üzerinden izlenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 71-80 | DOI: 10.5505/pajes.2023.41762

Türkiye’de tarımsal kuraklığın uzaktan algılama verileri ile Google Earth Engine üzerinden izlenmesi

Gülay Onuşluel Gül
Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir

Birbiriyle ilişkili birçok etkene bağlı olduğundan oldukça karmaşık ve yıkıcı etkileri olabilen kuraklıkla ilgili çalışmalar, bu doğal afetin sonuçlarının bertaraf edilebilmesi ve önlemlerin zamanında alınarak harekete geçilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla bir süreklilik gösterecek şekilde gelişmektedir. Bu bütünsel çerçevede gerçekleştirilen bu çalışma da, kuraklık olgusunun zamansal ve mekansal olarak, uzaktan algılama verileri kullanılarak Google Earth Engine (GEE) platformunda hesaplanmasına dayanmaktadır. Bu amaçla, Sıcaklık Durum İndisi (TCI), Bitki Örtüsü Durumu İndisi (VCI) ve Bitki Örtüsü Sağlığı İndisi (VHI), yakın geçmiş dönem (2018 - 2021) ile geçmiş dönemler (2002, 2005, 2010 ve 2015 yılları) için temmuz ve ocak ayları bazında incelenmiş ve böylece tarımsal kuraklık durumu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Uzaktan algılama, Google Earth Engine (GEE), Sıcaklık Durum İndisi (TCI), Bitki Örtüsü Durum İndisi (VCI), Bitki Örtüsü Sağlığı İndisi (VHI)

Monitoring of agricultural drought in Turkey with remote sensing data by use of Google Earth Engine

Gülay Onuşluel Gül
Department Of Civil Engineering, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Studies on drought, which can have quite complex and devastating effects due to a number of interrelated factors, are developing continuously in order to eliminate the consequences of such a natural disaster and even further to facilitate actions for taking timely measures. This study, which is carried out in this holistic framework, is based upon the temporal and spatial assessment of drought phenomenon on the Google Earth Engine (GEE) platform through the use of remotely-sensed data. For this purpose, Temperature Condition Index (TCI), Vegetation Condition Index (VCI) and Vegetation Health Index (VHI) were calculated both for the recent period (2018 - 2021) and the previous periods (the years 2002, 2005, 2010 and 2015) examined through July and January months and the agricultural drought situation was revealed in this way.

Keywords: Remote sensing, Google Earth Engine (GEE), Temperature Condition Index (TCI), Vegetation Condition Index (VCI), Vegetation Health Index (VHI)

Gülay Onuşluel Gül. Monitoring of agricultural drought in Turkey with remote sensing data by use of Google Earth Engine. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 71-80

Sorumlu Yazar: Gülay Onuşluel Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale