E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2024
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Homojen polinom tabanlı akma fonksiyonunun birleşik pekleşme modeli ile kullanımının anizotropik metalik malzemeler üzerindeki kulaklanma tahmin performansı
Earing prediction performance of homogeneous polynomial-based yield function coupled with the combined hardening model for anisotropic metallic materials
Toros Arda Akşen, Murat Özsoy, Mehmet Fırat
doi: 10.5505/pajes.2023.79804  Sayfalar 1 - 9

3.
Elektroforetik biriktirme yöntemi ile grafen oksit kaplanmış AA5754 alüminyum alaşımının korozyon özelliklerinin incelenmesi
Investigation of the corrosion properties of AA5754 aluminum alloy coated with graphene oxide by the electrophoretic deposition method
Duygu Candemir, Kubilay Karacif, Levent Kartal
doi: 10.5505/pajes.2023.46027  Sayfalar 10 - 16

4.
Fakülte seviyesinde üniversite ders çizelgeleme problemi için bir tavlama benzetimi algoritması
A simulated annealing algorithm for the faculty-level university course timetabling problem
Hatice Erdoğan Akbulut, Feriştah Özçelik, Tuğba Saraç
doi: 10.5505/pajes.2023.00483  Sayfalar 17 - 30

5.
Kaynak anizotropisinin serbest uzay iletişimde stokastik elektromanyetik ışınların yoğunluk korelasyonları üzerindeki etkisi
Effect of source anisotropy on the intensity correlations of stochastic electromagnetic beams in free space communications
Serkan Şahin
doi: 10.5505/pajes.2023.23539  Sayfalar 31 - 35

6.
Nesnelerin internetinde iç mekân lokalizasyonu için makine öğrenimini kullanan bluetooth düşük enerji tabanlı özgün hibrit model
A novel hybrid model for bluetooth low energy-based indoor localization using machine learning in the internet of things
Yasin Görmez, Halil Arslan, Yunus Emre Işık, Sercan Tomaç
doi: 10.5505/pajes.2023.57088  Sayfalar 36 - 43

7.
Dinamik yapı-kazık-zemin etkileşimi bağlamında temel gömme derinliğinin spektral tepki üzerindeki etkisi
Effect of foundation embedment depth on spectral response considering dynamic structure-pile-soil interaction
Ozan Bilal, Yasin Fahjan
doi: 10.5505/pajes.2023.05046  Sayfalar 44 - 52

8.
Küme yolu kaplama yöntemi uygulaması ile yol çıkarımı
Path inference implementing the cluster path covering method
Kadir Akgöl, Emre Demir, İbrahim Aydoğdu
doi: 10.5505/pajes.2023.09522  Sayfalar 53 - 62

9.
Çöp sızıntı suyu ile kirlenmiş kumların dinamik davranışı
The cyclic behavior of sand polluted by leachate
Aytaç Yaşargün, Ayfer Erken
doi: 10.5505/pajes.2023.28828  Sayfalar 63 - 70

10.
Türkiye’de tarımsal kuraklığın uzaktan algılama verileri ile Google Earth Engine üzerinden izlenmesi
Monitoring of agricultural drought in Turkey with remote sensing data by use of Google Earth Engine
Gülay Onuşluel Gül
doi: 10.5505/pajes.2023.41762  Sayfalar 71 - 80

11.
Kozmetik sanayi atıksularının boron doped diamond, platin ve metal oksit elektrotlar ile elektrooksidasyon prosesinde arıtılması
Treatment of cosmetic industry wastewater with boron doped diamond, platinum and metal oxide electrodes in electrooxidation process
Orhan Taner Can, Hilal Gündoğdu, Ramazan Keyikoğlu, Pınar Sevim Elibol, Ahmet Aygün, Mehmet İşleyen
doi: 10.5505/pajes.2023.85249  Sayfalar 81 - 86

12.
Box-Behnken metodu kullanılarak NaBH4'ten Co/MMT katalizörü ile hidrojen üretim hızının optimizasyonu
Optimization of hydrogen generation rate with Co/MMT catalyst from NaBH4 using box-behnken method
Seda Hoşgün, Emir Zafer Hoşgün
doi: 10.5505/pajes.2023.34919  Sayfalar 87 - 94

13.
Termoplastik poliüretan (TPU) kılavuz membranlarının ikili yüzey aktivasyonu
Dual surface activation of thermoplastic polyurethane (TPU) guided membranes
Zeynep Karahaliloğlu
doi: 10.5505/pajes.2023.49799  Sayfalar 95 - 102

14.
Metalürjik koka bor solüsyonları püskürtülerek reaksiyon sonrası kok mukavemeti değerinin (CSR) geliştirilmesi
Improvement of coke strength after reaction value (CSR) by spraying boron solutions on metallurgical coke
Fatih Esin, Onur Acur, Berkman İşçi, Caner Cantürk, Cansu Besun, Engin Çevik
doi: 10.5505/pajes.2023.62661  Sayfalar 103 - 108

15.
Kuşburnu (Rosa canina L.) meyvesi ve atıklarından pektin ekstraksiyonu
Extraction of pectin from rosehip (Rosa canina L.) fruit and waste
Erdal Uğuzdoğan, Nuray Kamberoğlu, Cem Barış Ölçeşer, Feyzanur Düzyol, Zülal Cücen, Vugar Hajiyev
doi: 10.5505/pajes.2023.93027  Sayfalar 109 - 118

16.
Salça üretiminin yaşam döngüsü değerlendirmesine dair bir vaka analizi
Life cycle assessment of tomato paste production: a case study
Fehmi Görkem Üçtuğ, Zehranur Tekin, Zeynep Dayıoğlugil, Ercan Ulusoy, Şule Oktaylar Keyik
doi: 10.5505/pajes.2023.39032  Sayfalar 119 - 127

LookUs & Online Makale