E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
C bandı için toplu elemanlar, iletim hatları ve birleşik faktörler kullanılarak Butterworth BPF tasarımı ve analizi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 310-315 | DOI: 10.5505/pajes.2023.45787

C bandı için toplu elemanlar, iletim hatları ve birleşik faktörler kullanılarak Butterworth BPF tasarımı ve analizi

Mehmet Duman
Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Teknolojik yenilikler elektronik cihazlarda değişiklikler getirmektedir. İletişim çağındaki hızlı gelişmeler frekans bantlarını doldurmaktadır. Wi-Fi-6’nın kullanıldığı frekanslardan biri olan 6 GHz de bu gelişmelerden payını almaktadır.. Bu çalışmada, hem toplu elemanlar hem de mikroşerit iletim hatları kullanılarak IEEE C Bandında kullanılabilecek bir Butterworth bant geçiren filtre tasarlanmıştır. İletim hatlarının uzunluk ve genişliğinin nasıl bulunduğu ve ilgili değerler değiştirilirken hangi hususlara dikkat edildiğine değinilmiş ayrıca eleman ve hatlardan oluşan birleşik bir filtre de sunulmuştur. Kombine filtre tasarımı sayesinde artan frekansla ilgili sorunlar aşılmıştır. Tasarım sırasında Butterworth normalize tablosu kullanılarak 8. dereceden bir alçak geçiren filtre üretilmiş akabinde bir rezonans devresi kullanılarak 200 MHz bant genişliğinde ve 6 GHz merkez frekanslı bir bant geçiren filtre elde edilmiştir. İletim hattı boyutları; teorik formüller, ardından Matlab dosyaları ve son olarak MWO-AWR optimizasyon aracı ile elde edilmiştir. Üretilen voltaj kazancı grafikleri, FR4 alt tabanı üzerinde üretilen tasarımların Wi-Fi-6 için IEEE C bandında kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Rezonans devresi, Dağıtılmış iletim hattı, Wi-Fi-6, FR4, MWO-AWR

Butterworth BPF design and analysis with using lumped elements, transmission lines and combined factors for C band

Mehmet Duman
Düzce University, Engineering Faculty, Electrical And Electronics Engineering Department

In the field of electronics, technological advancements bring about alterations in electronic devices. With the fast-paced advancements in the era of communication, the frequency bands are becoming congested. One of the frequencies utilized by Wi-Fi-6, 6 GHz, has garnered its share of attention in these changes. This study proposes the design of a Butterworth Bandpass Filter that can be utilized in the IEEE C Band, employing both lumped elements and microstrip transmission lines. The methodology for determining the length and width of the transmission lines, as well as the considerations taken into account during their modification, is provided. A composite filter comprising of both elements and lines is also presented. The combined filter design is aimed at resolving issues arising from the increasing frequency. During the design process, an 8th-order lowpass filter is generated using the Butterworth normalized table, and a bandpass filter with a 200 MHz bandwidth and a 6 GHz center frequency is obtained through the use of a resonant circuit. The dimensions of the transmission lines are determined using theoretical formulas and verified through Matlab files and the MWO-AWR optimization tool. The voltage gain graphs generated demonstrate that the designs created on an FR4 substrate are suitable for use in the IEEE C Band for Wi-Fi-6.

Keywords: Resonant circuit, Distributed transmission line, Wi-Fi-6, FR4, MWO-AWR

Mehmet Duman. Butterworth BPF design and analysis with using lumped elements, transmission lines and combined factors for C band. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(3): 310-315

Sorumlu Yazar: Mehmet Duman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale