E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Elektroforetik biriktirme yöntemi ile grafen oksit kaplanmış AA5754 alüminyum alaşımının korozyon özelliklerinin incelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 10-16 | DOI: 10.5505/pajes.2023.46027

Elektroforetik biriktirme yöntemi ile grafen oksit kaplanmış AA5754 alüminyum alaşımının korozyon özelliklerinin incelenmesi

Duygu Candemir, Kubilay Karacif, Levent Kartal
Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Çorum

Bu çalışma, ucuz, çevre dostu ve basit bir işlem olan elektroforetik biriktirme (EPD) yöntemiyle, alüminyum alaşımını (AA5754) grafen oksit ile kaplamayı ve kaplamanın alüminyumun korozyon davranışı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Grafen oksit kaplamalar, X-ışını kırınımı (XRD), optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmiştir. Grafen oksit kaplamaların katman katman büyüdüğü ve artan süre ve uygulanan potansiyel ile kalınlıklarının arttığı belirlenmiştir. Grafen oksit kaplamanın AA5754 alüminyum alaşımının korozyon davranışı üzerindeki etkisi, ağırlıkça %3.5 NaCl ortamında potansiyodinamik yöntemle araştırılmıştır. Korozyon test sonuçlarına göre, kaplanmış AA5754 alüminyum alaşımının korozyon potansiyelinin olumlu yönde değiştiği, korozyon akımının ve korozyon hızının ise azaldığı tespit edilmiştir. En yüksek korozyon potansiyeli 5 V-5 dk ve 7 V-3 dk kaplama koşullarında -805 mV olarak belirlenmiştir. En düşük korozyon akımı yoğunluğu (9.8.10-7 A∙cm-2) ve korozyon hızı (0.011 mm∙y-1) 5 V-3 dk kaplama koşullarında elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Grafen oksit, Alüminyum, Elektroforetik biriktirme, Korozyon, Kaplama

Investigation of the corrosion properties of AA5754 aluminum alloy coated with graphene oxide by the electrophoretic deposition method

Duygu Candemir, Kubilay Karacif, Levent Kartal
Hitit University, Engineering Faculty, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Çorum

This study aims to coat the aluminum alloy (AA5754) with graphene oxide by electrophoretic deposition (EPD) method, which is a cheap, eco-friendly, and straightforward process, and to determine the effect of the coating on the corrosion behavior of the aluminum alloy. The graphene oxide coatings were characterized using x-ray diffraction (XRD), light microscopy, and scanning electron microscopy (SEM). It was determined that the graphene oxide coatings grew layer by layer and their thickness increased with increasing duration and applied potential. The effect of graphene oxide coating on the corrosion behavior of AA5754 aluminum alloy was investigated by a potentiodynamic method in 3.5% NaCl environment. According to corrosion test results, it was determined that the corrosion potential of the coated AA5754 aluminum alloy changed positively, while the corrosion current and corrosion rate decreased. The highest corrosion potential was determined as -805 mV at 5 V-5 min and 7 V-3 min coating conditions. The lowest corrosion current density (9.8.10-7 A∙cm-2), and corrosion rate (0.011 mm∙y-1) were obtained at 5 V-3 min coating conditions.

Keywords: Graphene oxide, Aluminum, Electrophoretic deposition, Corrosion, Coating

Duygu Candemir, Kubilay Karacif, Levent Kartal. Investigation of the corrosion properties of AA5754 aluminum alloy coated with graphene oxide by the electrophoretic deposition method. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(1): 10-16

Sorumlu Yazar: Kubilay Karacif, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale