E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1138-1147 | DOI: 10.5505/pajes.2019.48265

Zenginleştirilmiş koagülasyon prosesiyle içme sularından doğal organik madde giderimi

Seda Tözüm Akgül1, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu2, Nevzat Ozgu Yigit2
1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yalvaç Teknik Bilimler Myo, 32400, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 32260, Isparta Türkiye

Doğal organik madde (DOM), dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DYÜ) oluşumunda öncü bir bileşik olduğundan içme suyu arıtımında doğal organik maddenin giderimi önemli bir husustur. DYܒler, insan sağlığı üzerindeki potansiyel kanserojen etkileri sebebiyle bir endişe kaynağıdır. Bu sebeple DOM’un, içme suyu arıtımında dezenfeksiyon prosesinden önce uzaklaştırılması gerekmektedir. Ülkemizde içme suyu arıtımında kullanılan konvansiyonel metot, koagülasyon, flokülasyon, çökeltim/flotasyon ardından kum filtrasyonudur. Ancak konvansiyonel koagülasyon metotları, bulanıklık giderimine odaklandığı için, etkili bir DOM giderimi sağlayamaz. Bu nedenle DOM gideriminde, işletme şartlarının optimize edildiği (koagülant dozu ve pH gibi) zenginleştirilmiş koagülasyon prosesi etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, zenginleştirilmiş koagülasyonla içme suyu kaynaklarından DOM giderimi üzerine yapılan araştırma çalışmalarının bir incelemesi sunulmuştur. Koagülasyon prosesinde kullanılan çeşitli koagülant maddeler incelenmiş ve koagülasyonu geliştiren pH, koagülant dozu, DOM kaynağı gibi faktörlere değinilmiştir. Bunun yanı sıra, zenginleştirilmiş koagülasyonla membran filtrasyonu, iyon değişimi ve aktif karbon adsorpsiyonunu birleştiren entegre proseslere yer verilmiş, entegre proseslerin DOM giderimi üzerindeki etkinliklerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İçme Suyu Arıtımı, Doğal Organik Madde, Zenginleştirilmiş Koagülasyon, Metal Koagülantlar

Natural organic matter removal from drinking water by enhanced coagulation process

Seda Tözüm Akgül1, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu2, Nevzat Ozgu Yigit2
1Isparta University Of Applied Sciences, Yalvaç Technical Vocational School, 32400, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University, Faculty Of Engineering, Environmental Engineering Department, 32260, Isparta, Turkey

As natural organic matter (NOM) is a precursor compound in the formation of disinfection by-products (DBP), removal of natural organic matter in drinking water treatment is an important issue. DBPs are a source of concern because of their potential carcinogenic effects on human health. For this reason, NOM must be removed before disinfection process in drinking water treatment is conducted. The conventional method used in drinking water treatment in our country is coagulation, flocculation, sedimentation / flotation and sand filtration, respectively. However, since conventional coagulation methods focus on turbidity removal, they cannot provide effective NOM removal. Therefore, in the NOM removal, the enhanced coagulation process in which the operating conditions are optimized (such as the coagulant dose and pH) is used effectively.
In this study, a review of research studies carried out on NOM removal by enhanced coagulation from drinking water sources are presented. The used various coagulants in coagulation processes have been studied and the factors such as pH, coagulant dose, NOM source, which improve coagulation, have been mentioned. In addition, integrated processes combining coagulation and membrane filtration, ion exchange, activated carbon adsorption are included and the effectiveness of integrated processes on NOM removal have been addressed.

Keywords: Drinking Water Treatment, Natural Organic Matter, Enhanced Coagulation, Metal Coagulants

Seda Tözüm Akgül, Sehnaz Sule Kaplan Bekaroglu, Nevzat Ozgu Yigit. Natural organic matter removal from drinking water by enhanced coagulation process. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1138-1147

Sorumlu Yazar: Seda Tözüm Akgül, Türkiye
LookUs & Online Makale