E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
İnşaat yıkıntı atığı ve kireçle kil zeminin stabilizasyonu üzerine deneysel bir çalışma [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1030-1034 | DOI: 10.5505/pajes.2019.51436

İnşaat yıkıntı atığı ve kireçle kil zeminin stabilizasyonu üzerine deneysel bir çalışma

Mamadou Lamine Diallo, Yeşim Sema Ünsever
Bursa Uludağ Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa

Günümüzde, kentsel dönüşüm projelerinden ortaya çıkan katı atık maddelerinin büyük hacimlerinden dolayı depolama problemi yarattığı gerçeği gündeme gelmiştir. Bu gibi atık maddelerin kullanılması, hem çevre korunması hem de maliyet açısından kazanç sağlar. Bu yüzden, son yıllarda bu atık malzemelerin kullanılabilmesi yeni araştırma konularına olanak sağlamıştır.
Bu çalışmada, araziden alınan bir kil üzerine sabit %2 kireç ve %5 ile %35 arasında değişen oranlarda inşaat yıkıntı beton atıkları katılarak iyileştirme yapılmıştır. Öncelikle araziden elde edilen zemin üzerinde, Granülometri analizi ve Atterberg deneyleri yapılarak zemin sınıflandırılması yapılmıştır. Proktor deneyi yardımıyla hazırlanan numunelerin optimum su muhtevaları ve maksimum kuru birim hacim ağırlık değerleri elde edilmiştir. Karışımların mukavemetini belirlemek için ise bulunan optimum su muhtevasına uygun olarak 38 mm çapında ve 76 mm uzunluğunda silindirik numuneler hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde 3, 7 ve 28 gün kür süresinden sonra serbest basınç deneyi yapılmış ve mukavemetleri belirlenmiştir.
Yapılan deneylerin sonucunda, yüksek plastisiteli kilin mühendislik özeliklerinin kullanılan kireç ve inşaat atıklarıyla birlikte farklı yüzdelerde arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atık Malzeme, Kil, Serbest basınç deneyi, Kür, Zemin iyileştirme

An experimental study on the stabilization of a clay soil with construction wastes and lime

Mamadou Lamine Diallo, Yeşim Sema Ünsever
Department of Civil Engineering, Bursa Uludag University, Bursa

Nowadays, there is a storage problem of solid waste materials from the urban transformation projects due to their large volumes. Environmental protection and cost saving are provided when such waste materials are used. Therefore, in recent years the usage of these waste materials has been new trend research topics.
In this study, 2% of lime (constant through the experiments) and different percentages of construction concrete wastes (changes between 5% and 35%) were added on a clayey soil taken from field for soil stabilization purposes. The optimum water content and maximum dry density values of the prepared samples has been determined by using proctor compaction test. To determine the strength of the samples, 38 mm diameter and 76 mm length cylinders of the samples with the optimum water content has been prepared. Unconfined compression tests were performed on those samples after 3, 7 and 28 days curing time and their strengths has been determined.
As a result of the experimental research, it was found that the engineering properties of the high plasticity clay increases with the different percentages by adding waste material and lime.

Keywords: Waste Materials, Clay, Unconfined Compression Test, Curing Time, Soil Stabilization

Mamadou Lamine Diallo, Yeşim Sema Ünsever. An experimental study on the stabilization of a clay soil with construction wastes and lime. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1030-1034

Sorumlu Yazar: Yeşim Sema Ünsever, Türkiye
LookUs & Online Makale