E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sıcak Daldırma Alüminyumlama işleminin Çift Fazlı (DP800) Çeliklerin Mikroyapısal ve Tribolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-53916 | DOI: 10.5505/pajes.2023.53916

Sıcak Daldırma Alüminyumlama işleminin Çift Fazlı (DP800) Çeliklerin Mikroyapısal ve Tribolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi

Yakup Yürektürk, Cansu Çeltik
Bursa Teknik Üniversitesi

Bu çalışmada, sıcak daldırmalı alüminyumlama (HDA) (725°C'de 90 saniye) ve ardıl ısıl işlemin DP800 çeliğinin mikroyapısal ve tribolojik özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. HDA işleminden sonra numunelerden biri havada (HDA-1), diğeri ise 300°C'ye ayarlanmış etüvde (HDA-2) 1 saat ısıl işleme tabi tutularak havada soğumaya bırakılmıştır). Kaplama mikroyapısındaki gelişmelere bağlı olarak gelişen mekanik özellikler sertlik ve aşınma davranışı bakımından incelenmiştir. Karakterizasyon sonuçları, ısıl işlemin sıcak daldırma alüminize çeliğin sertlik değerini 1100 HV değerlerine çıkardığını göstermektedir. Aşınan bilye hacmi ve sürtünme katsayıları dikkate alındığında en gelişmiş tribolojik özellikler ısıl işlem görmüş HDA prosesinde (HDA-2) gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: DP800 çelik, Sıcak daldırma alüminyumlama, Isıl işlem, Aşınma

Investigation of the Effects of Hot Dip Aluminizing on Microstructural and Tribological Properties of Dual Phase (DP800) Steels

Yakup Yürektürk, Cansu Çeltik
Bursa Technical University

In this study, the effects of hot-dip aluminizing (HDA) (90 sec at 725°C) and post-heat treatment on the microstructural and tribological properties of DP800 steel were investigated. After HDA treatment, one of the sample was left to cool in air (HDA-1) and the other one left to cool in air after being subjected to a heat treatment for 1 hour in an oven set at 300°C (HDA-2). Evolution in mechanical properties depending on the developments in the coating microstructure investigated in terms of hardness and wear behaviour. Characterization results show that heat treatment increases the hardness value of hot dip aluminized steel to 1100 HV values. Considering the wear ball volume and friction coefficients, the most advanced tribological properties were observed in the heat-treated HDA process (HDA-2).

Keywords: DP800 steel, Hot-dip aluminizing, Heat treatment, WearSorumlu Yazar: Yakup Yürektürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale