E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kompakt çift bantlı mikroşerit soğurucu (yansımasız) bant durduran filtre tasarımı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 190-195 | DOI: 10.5505/pajes.2023.61091

Kompakt çift bantlı mikroşerit soğurucu (yansımasız) bant durduran filtre tasarımı

Ali Kürşad Görür1, Kürşat Oğuzhan Şahin1, Alper Türkeli1, Ceyhun Karpuz2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, NEVŞEHİR
2Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, DENİZLİ

Bu çalışmada çift bantlı mikroşerit soğurucu (yansımasız) bant durduran filtre tasarımları, simülasyon ve deneysel çalışmalarla sunulmaktadır. Giriş ve çıkış portlarına bağlı iletim hattına açık devre kıvrımlı saplamalar yüklenerek tasarlanan üçüncü dereceden bant durduran filtreye dirençler eklenerek soğurucu bant durduran filtre cevapları elde edilmektedir. Tasarlanan soğurucu bant durduran filtreler giriş portunda düşük yansıma katsayısına sahiptir. Giriş portu yakınındaki açık devre saplamaya sadece birine direnç eklenerek tek durdurma bandı soğurucu bant durduran filtre tasarımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu filtre türünde direncin konumuna bağlı olarak sadece birinci veya sadece ikinci durdurma bandı soğurucu olan bant durduran filtre tasarlanabilir. Giriş portuna yakın saplamaya ve ortadaki açık devre saplamaya direnç eklenmesiyle iki durdurma bandı da soğurucu olan çift bantlı bant durduran filtre cevabı elde edilmektedir. Sadece birinci durdurma bandının, sadece ikinci durdurma bandının ve her iki durdurma bandının birden soğurucu olarak elde edildiği üç filtre imal edilmiş ve ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Durdurma bantlarının merkez frekansları 1.18 GHz ve 3.5 GHz’de ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları simülasyonlarla oldukça uyumlu bir şekilde elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: soğurucu (yansımasız), bant durduran, mikroşerit filtre

Compact dual-band microstrip absorptive (reflectionless) bandstop filter design

Ali Kürşad Görür1, Kürşat Oğuzhan Şahin1, Alper Türkeli1, Ceyhun Karpuz2
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Engineering-Architecture Faculty, Department of Electrical-Electronics Engineering, NEVŞEHİR
2Pamukkale University, Engineering Faculty, Department of Electrical-Electronics Engineering, DENİZLİ

In this study, designs of dual-band microstrip absorptive (reflectionless) bandstop filters are represented by simulation and experimental studies. Absorptive bandstop filter responses are obtained by adding resistors to the third order bandstop filter designed by loading open circuit meandered stubs to the transmission line connected to the input and output ports. The designed absorptive bandstop filters have low reflection loss at the input port. Reflectionless bandstop filter design can be realized by adding a resistor to the open circuit stub near the input port. In this type of filter, depending on the position of the resistor, bandstop filter with only first or only second absorptive stopband can be designed. The dual-band bandstop filter response having two absorptive stopbands can be obtained by adding two resistors to the stub located near the input port and to the open circuit stub located in the middle. Three dual-band bandstop filters having first absorptive stopband, second absorptive stopband and two absorptive stopbands were fabricated and measured. The center frequencies of the stopbands were measured at 1.18 GHz and 3.5 GHz. The measured results have been obtained in a very good agreement with the simulations.

Keywords: absorptive (reflectionless), bandstop, microstrip filter

Ali Kürşad Görür, Kürşat Oğuzhan Şahin, Alper Türkeli, Ceyhun Karpuz. Compact dual-band microstrip absorptive (reflectionless) bandstop filter design. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2024; 30(2): 190-195

Sorumlu Yazar: Ali Kürşad Görür, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale