E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Modüler kompozit enerji direklerinde farklı bağlantı tiplerinin çalışılması ve yekpare betonarme enerji direği ile karşılaştırılması [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-62362 | DOI: 10.5505/pajes.2023.62362

Modüler kompozit enerji direklerinde farklı bağlantı tiplerinin çalışılması ve yekpare betonarme enerji direği ile karşılaştırılması

MUSTAFA AKOĞLU1, BABÜR DELIKTAS1, Okan Otuz2, Ayşe Polat1
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Bursa
2Mercedes Benz Türk, İstanbul

Bu çalışmada enerji direklerinin yapımında standart olarak kullanılan betonarme direklerin yerine daha hafif ve maaliyeti az olan kompozit ve termoplastik malzeme kullanıldı. Montaj ve kullanım kolaylığı açısından daha avantajlı olduğu için modüler tasarım yapıldı. Bu çalışmada modüler olarak yapılan kompozit enerji direklerinin modülleri arasındaki bağlantı elemanları çalışıldı. Üç farklı bağlantı tipi ve bu bağlantı tiplerinin baz alındığı analizler yapıldı. Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan maksimum deplasman ve maksimum gerilme sonuçları incelendi ve karşılaştırıldı.
Çalışmada kullanılan kompozit direklerin analizi sonlu elemanlar yöntemi gerçekleştirilip, analizler Abaqus programı ile çalıştırdı.

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar, Kompozit Malzeme, Bağlantı Elemanları.

Study of different connection types in modular composite energy poles and comparison with monolithic reinforced concrete energy poles.

MUSTAFA AKOĞLU1, BABÜR DELIKTAS1, Okan Otuz2, Ayşe Polat1
1Depertment of Civil Engineering, Bursa Uludag University, Bursa, Turkey
2Mercedes Benz Turk, İstanbul, Turkey

In this study, lighter and less costly composite and thermoplastic materials were used instead of reinforced concrete poles used as standard in the construction of energy poles. A modular design was made as it is more advantageous in terms of assembly and ease of use. In this study, the connection elements between the modules of the modular composite energy poles were studied. Three different connection types and analyzes based on these connection types were performed. The results of the maximum displacement and maximum stress that emerged as a result of the analyzes were examined and compared.
The analysis of the composite poles used in the study was carried out by the finite element method and the analyzes were run with the Abaqus program.

Keywords: Finite Elements, Composite Materials, Connectors.Sorumlu Yazar: MUSTAFA AKOĞLU, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale