E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Erçek Gölü su kolonunun mevsimsel sıcaklık dinamiği, Doğu Anadolu/Türkiye [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1148-1153 | DOI: 10.5505/pajes.2019.64436

Erçek Gölü su kolonunun mevsimsel sıcaklık dinamiği, Doğu Anadolu/Türkiye

Ayşegül Feray Meydan1, Suna Akkol2
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Van

Erçek Gölü, Türkiye’nin doğusunda farklı iklim sistemlerin kesiştiği kilit bir noktada yer almasıyla birlikte, Van Gölü’nden sonra havzada yer alan ikinci büyük kapalı havza gölüdür. Su kolonunda daha önce gerçekleştirilen çalışmalar, su kolonunun yıl boyunca sıcaklığında meydana gelen değişimlerin açıklanması için yeterli değildir. Bu çalışma kapsamında 2016-2017 yılları arasında 12 ay süresince gölün en derin noktasından dikey olarak su kolonunda CTD cihazı ile sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Göl suyu sıcaklığının değişiminin incelendiği bu çalışmada elde edilen veriler kapsamında, göl su kolonunun mayıs-kasım ayları arasında termal tabakalanma gösterdiği ve kış mevsiminde su kütlesinin karıştığı ortaya konulmuştur. Tüm veriler doğrultusunda Erçek Gölü “Holomiktik Göl” sınıfına dahil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erçek Gölü, termal tabakalanma, su kolonu

Seasonal temperature dynamics of Lake Erçek water column, Eastern Anatolia/Turkey

Ayşegül Feray Meydan1, Suna Akkol2
1Department Of Geological Engineering, Faculty Of Engineering, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

Lake Erçek is located in eastern Turkey which has a key point where different climatic systems intersect and after Lake Van it is the second largest closed basin lake in the basin. Previous studies in the water column are not sufficient to explain changes in the temperature of the water column throughout the year. Wihtin the scope of this study, temperature measurements were carried out in the water coloumn vertically from the deepest point of the lake for 12 months between 2016-2017 with CTD device. In this study, the change of the lake water temperature was examined and it was revealed that the lake water column showed thermal stratrification between may and november and the water body mixed in winter. All data showed that Lake Erçek is included in “Holomictic Lake” class.

Keywords: Lake Erçek, thermal stratification, water column

Ayşegül Feray Meydan, Suna Akkol. Seasonal temperature dynamics of Lake Erçek water column, Eastern Anatolia/Turkey. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2020; 26(6): 1148-1153

Sorumlu Yazar: Ayşegül Feray Meydan, Türkiye
LookUs & Online Makale