E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Hematit ve Götit Takviyeli Karbon Fiber Polimer Kompozitlerin Uzak Alan Elektromanyatik Kalkanlama Etkinliği Performansı [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-69847 | DOI: 10.5505/pajes.2023.69847

Hematit ve Götit Takviyeli Karbon Fiber Polimer Kompozitlerin Uzak Alan Elektromanyatik Kalkanlama Etkinliği Performansı

Uğur Erbaş1, Cantekin Kaykılarlı2, Taha Yasin Eken2, Burak Küçükelyas2, Mehmet Barış Tabakcıoğlu1
1Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bursa
2Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bursa

Karbon fiber (carbon fiber: CF) katkılı malzemeler, günlük hayatımızda vazgeçilemez malzemelerdir. CF takviyeli kompozitlerinin üstün mukavemeti, yüksek dielektrik özelliği, üretim kolaylığı ve korozyon direnci, karbon fiber takviyeli polimer kompozitleri (carbon fiber reinforced polymers-CFRP) diğer malzemelerden öne çıkaran özelliklerinden yalnızca birkaçıdır. Bu çalışmada partikül boyutları 50 nm ve 325 meş olan iki farklı hematit (Fe2O3) ile götit (FeO(OH)) takviyeli, 2 katmanlı CFRP el ile yatırma yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Üretilen kompozitler 700 MHz-6000 MHz aralığında uzak alan elektromanyetik kalkanlama özelliklerini tespit etmek için testlere tabi tutulmuşlardır. Maksimum kalkanlama etkisi, ağırlıkça %5 FeO(OH) takviyeli kompozit için 39.28 dB ile 5200 MHz'de belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzak Alan, Elektromanyetik Kalkanlama, Karbon Fiber Takviyeli Polimer Kompozit, Hematit, Götit

Electromagnetic Shielding Effectiveness Performance of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Composites with Hematite and Goethite in far-field

Uğur Erbaş1, Cantekin Kaykılarlı2, Taha Yasin Eken2, Burak Küçükelyas2, Mehmet Barış Tabakcıoğlu1
1Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Electrical And Electronics Engineering Department, Bursa Technical University, Bursa, Turkey
2Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Metallurgical And Materials Engineering Department, Bursa Technical University, Bursa, Turkey

Carbon fibers (CFs) are indispensable materials in our daily life. The excellent bearing capacity, remarkable dielectric property, ease of production, and corrosion resistance of carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites distinguish them from all other options in addition to them, CFRPs may also shield from electromagnetic interference (EMI). In this study, two-layer CFRP with two different hematite (Fe2O3-50 nm and 325 mesh particule size) and goethite (FeO(OH)) were produced using the hand lay-up method. Then, far field electromagnetic shielding effectiveness (SE) with 700 MHz - 6000 MHz range were examined. The maximum shielding effectiveness was determined to be at 5200 MHz with 39.28 dB for 5 wt.% FeO(OH).

Keywords: Carbon Fibers, Far field, Electromagnetic Shielding, Carbon Fiber Reinforced Polymer, Hematite, GoethiteSorumlu Yazar: Mehmet Barış Tabakcıoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale