E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
5G Uygulamaları için Bant-dışı Baskılamalı Bütünleşik M-YTED Filtre-Yama Anten Tasarımı ve Üretimi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-79438 | DOI: 10.5505/pajes.2023.79438

5G Uygulamaları için Bant-dışı Baskılamalı Bütünleşik M-YTED Filtre-Yama Anten Tasarımı ve Üretimi

Kemal Güvenli1, Sibel Yenikaya2, Mustafa Seçmen3, Berkay Emin1
1Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere MYO, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Çorum, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye
3Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

Bu makalede, 5G uygulamaları için 5.90 GHz rezonans frekanslı ve bant-dışı baskılamalı bütünleşik M-YTED (Mikroşerit-Yalıtkan Taban Entegreli Dalga Kılavuzu) bant geçiren filtre-yama anten (BMBGF-YA) tasarımı CST (Computer Simulation Technology) Studio Suite programı kullanılarak ortaya konulmuş ve üretimi yapılarak ölçülmüştür. 1.50-12.00 GHz geniş çalışma frekansı bölgesindeki bant-dışı frekanslar, BMBGF-YA tasarımında baskılanmıştır. Filtre-antenin yama antene göre simülasyon sonuçlarındaki anten kazancı artışı %0.32 ve bant-içi frekans aralığı artışı %22’dir. Yapılan ölçümde, anten kazancı artışı %0.78 ve bant-içi frekans aralığı artışı %14.4 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: M-YTED, 5G, Dikdörtgen Yama Anten, Bant Geçiren Filtre, Bant-dışı Baskılama

Design and Production of Integrated Compact M-SIW Filter-Patch Antenna with Out-of-Band Suppression for 5G Applications

Kemal Güvenli1, Sibel Yenikaya2, Mustafa Seçmen3, Berkay Emin1
1Department of Electronics and Automation, Osmancık Ömer Derindere VHS, Hitit University, Çorum, Turkey
2Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Yaşar University, İzmir, Turkey

In this article, the Integrated M-SIW (Microstrip-Substrate Integrated Waveguide) band-pass filter-patch antenna (IMBPF-PA) design with 5.90 GHz resonant frequency and the out-of-band suppression is presented, produced and measured for 5G applications using the CST (Computer Simulation Technology) Studio Suite program. The out-of-band frequencies in the 1.50-12.00 GHz wide operating frequency region are suppressed in the BPIGF-PA design. The antenna gain increase in the simulation results of the filter-antenna compared to the patch antenna is 0.32% and the in-band frequency range increase is 22%. In the measurement, the antenna gain increase was 0.78% and the in-band frequency range increase was 14.4%.

Keywords: M-SIW, 5G, Rectangular Patch Antenna, Bandpass Filter, Out-of-Band SuppressionSorumlu Yazar: Kemal Güvenli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale