E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Çok amaçlı yapay alg algoritması ile kısıtlı mühendislik tasarım problemlerinin çözülmesi [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 183-193 | DOI: 10.5505/pajes.2022.88646

Çok amaçlı yapay alg algoritması ile kısıtlı mühendislik tasarım problemlerinin çözülmesi

Ahmet Özkış1, Ahmet Babalık2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi (konya), Mühendislik Fakültesi, Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü
2Konya Teknik Üniversitesi (konya), Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Mühendislik tasarım problemleri, optimize edilmesi oldukça zor olan problemler sınıfına girer. Bu tip problemlerin çözümü için doğa esinli metasezgisel algoritmalardan yararlanılabilmektedir. Bu çalışmada, yakın zamanda önerilen çok amaçlı yapay alg algoritması (MOAAA) kullanılarak 7 tanesi benchmark problemi, 7 tanesi mühendislik tasarım problemi olmak üzere toplam 14 farklı problem optimize edilmiştir. MOAAA’nın performans testi için, hypervolume (HV), SPREAD, EPSILON ve ters nesilsel mesafe (IGD) metrikleri kullanılmıştır. Performans karşılaştırması literatürde iyi bilinen NSGA-II, PAES, MOCell, IBEA ve MOVS algoritmaları ile yapılmıştır.
Tüm algoritmalar için elde edilen metrik değerlerine Friedman testi uygulanmış ve her algoritmanın ortalama başarı sırası hesaplanmıştır. Sonuçlar, MOAAA'nın 4 performans metriğinin 3'ünde diğer algoritmalardan daha başarılı olduğu göstermektedir. Ayrıca sonuçlara uygulanan Wilcoxon sıra toplam testi, MOAAA'nın elde ettiği sonuçların %95 güven aralığında anlamlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı kısıtlı optimizasyon, metasezgisel algoritmalar, yapay alg algoritması, çok amaçlı mühendislik tasarım problemleri

Solving constrained engineering design problems with multi-objective artificial algae algorithm

Ahmet Özkış1, Ahmet Babalık2
1Necmettin Erbakan University, Faculty Of Engineering, Department Of Computer Forensics Engineering
2Konya Technical University (konya), Faculty Of Engineering And Natural Sciences, Department Of Computer Engineering

Engineering design problems fall into the category of problems that are very difficult to optimize. Nature-inspired metaheuristic algorithms can be used to solve such problems. In this study, a total of 14 different problems, 7 of which are benchmark problems and 7 of which are engineering design problems, were optimized using the recently proposed multi-objective artificial algae algorithm (MOAAA). Hypervolume (HV), SPREAD, EPSILON and inverted generational distance (IGD) metrics were used for the performance test of the MOAAA. Performance comparison was made with NSGA-II, PAES, MOCell, IBEA and MOVS algorithms which are well known in the literature. The Friedman test was applied to the metric values obtained for all algorithms and the average ranks of each algorithm were calculated. The results show that the MOAAA outperforms other algorithms in 3 out of 4 performance metrics. In addition, the Wilcoxon rank-sum test applied to the results reveals that the results obtained by the MOAAA are significant in the 95% confidence level.

Keywords: Multi-objective constrained optimization, metaheuristic algorithms, artificial algae algorithm, multi-objective engineering design problems

Ahmet Özkış, Ahmet Babalık. Solving constrained engineering design problems with multi-objective artificial algae algorithm. Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. 2023; 29(2): 183-193

Sorumlu Yazar: Ahmet Özkış, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale