E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Alanlar-arası arama için popülasyona dayalı yerel arama algoritmaları [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-90390 | DOI: 10.5505/pajes.2024.90390

Alanlar-arası arama için popülasyona dayalı yerel arama algoritmaları

Berna Kiraz1, Fatma Corut Ergin2
1Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Popülasyona dayalı yerel arama, popülasyona dayalı arama ve yerel aramanın ilkelerini birleştiren meta-sezgisel bir algoritmadır. Bu çalışma, iki farklı popülasyona dayalı yerel arama yaklaşımının kapsamlı bir karşılaştırmasını sunmaktadır: kararlı durum memetik algoritma (SSMA) ve popülasyona dayalı iteratif yerel arama (PILS). PILS, bildiğimiz kadarıyla, alanlar arası arama için ilk önerilen yöntemdir. Her iki yaklaşım da farklı problem alanları için farklı operatörler içeren Hyper-heuristics Flexible Framework (HyFlex) üzerinde uygulanmıştır. PILS ve SSMA'da kullanılan operatörler, HyFlex'te tanımlanan operatörlerdir ve bu operatörler arasından seçim yapmak için Basit Rastgele ve Turnuva seçimi ile Pekiştirmeli Öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır. Önerilen yöntemlerin her iki seçim yöntemiyle performansı HyFlex' teki dokuz farklı problem üzerinden değerlendirilmiştir. Sonuçlar, alanlar arası arama için sunulan yaklaşımların başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Popülasyona dayalı yerel arama, Memetik algoritma, Üst-sezgiseller, Yinelemeli Yerel Arama, Kombinatoryal Optimizasyon

Population-based local search algorithms for cross-domain search

Berna Kiraz1, Fatma Corut Ergin2
1Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Fatih Sultan Mehmet Vakif University, İstanbul, Türkiye
2Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Marmara University, İstanbul, Türkiye

Population-based local search is a meta-heuristic algorithm combining the principles of the population-based search and the local search. This study presents an extensive comparison of two population-based local search approaches, specifically, the steady state memetic algorithm (SSMA) and a population-based iterated local search (PILS). To the best of our knowledge, PILS is proposed first for cross-domain search. Both approaches are implemented in Hyper-heuristics Flexible Framework (HyFlex) which contains different operators for different problem domains. The operators used in PILS and SSMA are the ones defined in HyFlex and the operator selection is done using two heuristic selection methods, namely, Simple Random and Reinforcement Learning with Tournament selection. The performance of the proposed methods with the selection methods is assessed over nine problem domains in HyFlex. The results reveal the success of the presented approaches for the cross-domain search.

Keywords: Population-based Local Search, Memetic Algorithms, Hyper-heuristics, Iterated Local Search, Combinatorial OptimizationSorumlu Yazar: Berna Kiraz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale