E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) ve Yüzey Dalgası Analiz yöntemleriyle aktif bir heyelan alanının incelenmesi, Sakarya, Hendek [Pamukkale Univ Muh Bilim Derg]
Pamukkale Univ Muh Bilim Derg. Baskıdaki Makaleler: PAJES-99492 | DOI: 10.5505/pajes.2023.99492

Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) ve Yüzey Dalgası Analiz yöntemleriyle aktif bir heyelan alanının incelenmesi, Sakarya, Hendek

Hasan Karaaslan, ALI SILAHTAR
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Sakarya

Yıkıcı doğal afetlerden birisi olan heyelanlar, şev stabilitesinin doğa veya insan kaynaklı aktiviteler ile tetiklenmesi sonucu meydana gelmektedir. Bu tür kütle hareketlerini başladıktan sonra onları durdurmak çok zor ve hatta bazı durumlarda neredeyse imkansızdır. Bu kütle hareketinin öncesi veya sonrasında, heyelanın karakterinin ve mekanik özeliklerinin yüksek çözünürlüklü belirlenmesinde jeofizik yöntemler oldukça etkilidir. Bu çalışmada Sakarya ili Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen ve devam etme eğiliminde olan bir heyelanın elektrik özdirenç (ERT), yüzey dalgaları analizi (MASW-ReMi) ve mekanik zemin sondajı ile tanımlanması amaçlanmıştır. Elde edilen jeofizik kesitlerdeki düşük özdirençli ve düşük kayma dalgası hızlı (Vs) birim sondaj logundan suya doygun killi kalın örtü tabası olarak belirlenmiştir. Kayma yüzeyi üzerinde kütle hareketine sebep olan bu birimin altındaki andezit-bazalt içerikli anakaya birimi jeofizik kesitlerde yüksek özdirençli ve yüksek hızlı olarak tespit edilmiştir. İlerleyici hareket mekanizmasına uygun olarak belirlenen bu heyelanda jeofizik yöntemlerin tümleşik kullanımı, heyelanın içyapısının gerçeğe yakın olarak modellenmesine önemli katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Heyelan, Jeofizik, Elektrik rezistivite tomografisi (ERT), Yüzey dalgaları analizi (MASW-ReMi), Sakarya-Hendek

Investigation of an active landslide area with the Electrical Resistivity Tomography (ERT) and Surface-wave Analysis Methods in Hendek, Sakarya

Hasan Karaaslan, ALI SILAHTAR
Sakarya University, Engineering Faculty, Geophysical Engineering Department, Sakarya

Landslides, one of the natural disaster problems, occur due to slope stability triggered by natural or human activities. Once such mass movements have begun, they are challenging to stop and, in some cases, almost impossible. Geophysical methods are very effective in determining the character and mechanical properties of landslides with a high resolution before or after mass movement. This study aims identifying the landslide that tends to continue in the Çamlıca neighborhood of the Hendek district of Sakarya province by electrical resistivity (ERT), surface waves analysis (MASW-ReMi), and mechanical soil drilling. The low resistivity and low shear wave velocity (Vs) unit in the geophysical sections was determined as a saturated clayey thick cover layer from the borehole log. This clayey unit causes mass movement on the slip surface. Andesite-basalt-containing bedrock unit under the slip surface has been identified as having high resistivity and high velocity in geophysical sections. The integrated use of geophysical methods in this landslide, determined as the progressive mechanism, contributed significantly to the realistic modeling of the landslide internal structure.

Keywords: Landslide, Geophysics, Electrical Resistivity Tomography (ERT), Surface-wave Analysis (MASW-ReMi), Sakarya-HendekSorumlu Yazar: Hasan Karaaslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale