E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Hava ve su ile soğutulan PV-T’nin dört farklı koşul için enerji ve ekserji analizi
Energy and exergy analysis of PV-T cooled with air and water for four different conditions
Ayhan Atız
doi: 10.5505/pajes.2022.63872  Sayfalar 110 - 119

3.
Üç boyutlu ve iki boyutlu eleman tiplerinin punta kaynaklı bileşenlerin gerilme ve ömür analizleri üzerindeki etkisi
Effect of 3 dimensional and 2 dimensional element types on stress and life analysis of spot-welded components
Ertuğrul Tolga Duran
doi: 10.5505/pajes.2022.35853  Sayfalar 120 - 130

4.
Otonom sualtı aracı yörünge izleme kontrol algoritmalarının analizleri
Analyses of autonomous underwater vehicle trajectory tracking control algorithms
İrem Nur Oruç, Umut Tilki
doi: 10.5505/pajes.2022.57142  Sayfalar 131 - 145

5.
Çay atığı biyokütlesinden türetilen yenilenebilir karbon ile silisyum altlık üzerine PN eklemi uygulaması
A PN junction application of renewable carbon derived from tea waste biomass on a silicon substrate
Gökçen Akgül, Sözer Sözer
doi: 10.5505/pajes.2022.58997  Sayfalar 146 - 150

6.
Grafen tabanlı çift katmanlı yapının ekranlama etkinliği üzerine parametrik çalışma
Parametric study on shielding effectiveness of graphene based bilayer structure
Sunay Güler, Sibel Yenikaya
doi: 10.5505/pajes.2022.60137  Sayfalar 151 - 157

7.
Bütünleşik bulanık ÇKKV yaklaşımı ile dijital tedarik zinciri açısından en uygun sektörün belirlenmesi
Determining the most suitable sectors in terms of the digital supply chain by integrated fuzzy MCDM approach
Ramazan Eyüp Gergin
doi: 10.5505/pajes.2022.12245  Sayfalar 158 - 171

8.
Veri madenciliği ve stok tutma süresi teknikleri ile depolar için dinamik ürün analizi modelinin geliştirilmesi
Development of dynamic product analysis model for warehouse with data mining and stock-keeping time techniques
Cemil Çelik, Zerrin Aladağ, Atakan Alkan
doi: 10.5505/pajes.2022.29974  Sayfalar 172 - 182

9.
Çok amaçlı yapay alg algoritması ile kısıtlı mühendislik tasarım problemlerinin çözülmesi
Solving constrained engineering design problems with multi-objective artificial algae algorithm
Ahmet Özkış, Ahmet Babalık
doi: 10.5505/pajes.2022.88646  Sayfalar 183 - 193

10.
TCP/IP ve OSI modeli öğretimi için etkileşimli artırılmış gerçeklik ortamı geliştirme
Development of interaction augmented reality environment for TCP/IP and OSI model teaching
Tarık İçten, Güngör Bal
doi: 10.5505/pajes.2022.36605  Sayfalar 194 - 208

11.
Portföy seçimi ve fraktal piyasalar: Londra borsasından kanıtlar
Portfolio selection and fractal market hypothesis: Evidence from the London stock exchange
Hakan Aygören, Umut Uyar
doi: 10.5505/pajes.2022.57267  Sayfalar 209 - 219

LookUs & Online Makale