E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 29 (6)
Cilt: 29  Sayı: 6 - 2023
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - V

2.
Homotopi pertürbasyon yöntemi kullanılarak kesikli dairesel kanatların lineer olmayan ısıl analizi
Nonlinear thermal analysis of serrated fins by using homotopy perturbation method
İshak Gökhan Aksoy
doi: 10.5505/pajes.2022.05932  Sayfalar 569 - 576

3.
Akıllı şebekeler ve akıllı bina uygulamaları için Wi-Fi tabanlı yeni nesil elektrik sayacı tasarımı
Design of Wi-Fi-based new generation electricity meter for smart grids and smart building applications
Bilal Karaman, Sezai Taşkın
doi: 10.5505/pajes.2022.49060  Sayfalar 577 - 588

4.
Bağlı bileşen etiketleme tabanlı öbekleme ile DTA ayrıştırımı
PRI deinterleaving with connected component labeling-based clustering
Neslihan Fişne, Ahmet Güngör Pakfiliz
doi: 10.5505/pajes.2022.82274  Sayfalar 589 - 595

5.
Metasezgisel yöntemlerle öznitelik sayısını azaltarak diyabetin erken dönemde tespiti
Early stage diabetes prediction by features selection with metaheuristic methods
Tuğberk Özmen, Üzeyir Kuzu, Yücel Koçyiğit, Haldun Sarnel
doi: 10.5505/pajes.2022.82610  Sayfalar 596 - 606

6.
Uyku evrelerinin sınıflandırılmasında EEG ve EOG sinyallerinin karşılaştırılması
Comparison of EEG and EOG signals in classification of sleep stages
Negin Melek
doi: 10.5505/pajes.2022.88122  Sayfalar 607 - 616

7.
Doğu Karadeniz bölgesinde planlanan demiryolu güzergâhlarının AHP ve TOPSIS yöntemleriyle sıralanması ve seçimi
Prioritising and selecting the railway routes planned in the eastern black sea region with the AHP and TOPSIS methods
Ediz Boz, Ersin Türk, Vedat Toğan
doi: 10.5505/pajes.2022.72437  Sayfalar 617 - 627

8.
Hazır giyim sektöründe temiz üretim uygulamalarının çevresel kazanımlarının araştırılması
Investigation the environmental benefits of cleaner production practices in the apparel industry
Nurdan Büyükkamacı, Sema Bahar Erdem, Şafak Birol
doi: 10.5505/pajes.2022.13794  Sayfalar 628 - 635

9.
Bir AO prosesinde reaktörlerin hidrolik bekletme sürelerinin fosfor giderim verimi üzerindeki etkilerinin modelleme yoluyla incelenmesi
Model-based investigation of the effects of reactors’ hydraulic retention times on phosphorus removal efficiency in an AO process
Sümeyye Yaşar, Neslihan Manav Demir, Elif Burcu Atçı, Selami Demir
doi: 10.5505/pajes.2022.15863  Sayfalar 636 - 641

10.
Üniversite laboratuvarlarında iç ortam çevre kalitesi
Indoor environmental quality in the university laboratories
Burcu Onat, Gonca Yaşar, Burcu Uzun, Coşkun Ayvaz, Ülkü Alver Şahin
doi: 10.5505/pajes.2022.37941  Sayfalar 642 - 649

11.
Mikrobiyal yakıt hücrelerinde müsilaj biyokütlesinden enerji üretimi ve azo boyar maddenin indirgenmesi
Energy production from mucilage biomass and reduction of azo dye in microbial fuel cells
Nevim Genç, Elif Durna Pişkin
doi: 10.5505/pajes.2022.46037  Sayfalar 650 - 656

12.
Farklı inkübasyon koşullarının ve kültür ortamlarının havadaki bakteri ve mantar düzeyine etkisi
The effect of different incubation conditions and culture media on airbone bacteria and fungi level
Elif Palaz, Sibel Mentese, Abdurrahman Bayram, Melik Kara, Tolga Elbir
doi: 10.5505/pajes.2022.59153  Sayfalar 657 - 666

LookUs & Online Makale