E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Pamukkale Univ Muh Bilim Derg: 26 (7)
Cilt: 26  Sayı: 7 - 2020
1.
Kapak-İçindekiler
Cover-Contents
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sayfalar I - VI

2.
Emülsiyon Elektro Lif Çekim Yöntemi ile Uçucu Yağ Esaslı Kompozit Nanoliflerin Üretimi
Production of Essential Oil-Based Composite Nanofibers by Emulsion Electrospinning
Funda Cengiz Çallıoğlu, Hülya Kesici Güler
doi: 10.5505/pajes.2019.67424  Sayfalar 1178 - 1185

3.
Farklı molekül ağırlıklarında kitosan ile işlem görmüş ve nane ile boyanmış yün kumaşların boyanma ve haslık özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the dyeing and fastness properties of wool fabrics treated by chitosan in different molecular weights and dyed with mint
Buket Arik, Idıl Dikkal, Sibel Karacan
doi: 10.5505/pajes.2020.47427  Sayfalar 1186 - 1192

4.
Potansiyel Yara Pansuman Malzemesi Olarak Poli(Laktik Asit) (PLA) Nano Yapı Matları
Poly(Lactic Acid) Nano Structure Mats as Potential Wound Dressings
Farnaz Sadat Fattahi, Akbar Khoddami, Osman Ozan Avinc
doi: 10.5505/pajes.2020.42890  Sayfalar 1193 - 1203

5.
Mantıların Kurutma Karakteristiği
Drying characteristics of Turkish ravioli, mantı
Hande Özge Güler, Murat Kumral, Ali Kuş, Ayşenur Kanat, Oğuz Gürsoy, Yusuf Yılmaz
doi: 10.5505/pajes.2019.86234  Sayfalar 1204 - 1209

6.
Lokma Üretiminde Arpa ve Buğday Kavurga Unlarının Kullanımı ve Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi
Use of Barley and Wheat Kavurga Flours in Lokma Production and Determination of Some Characteristic Properties
İlyas Çelik, Gözde Tümer
doi: 10.5505/pajes.2020.52721  Sayfalar 1210 - 1213

7.
Bitkisel ve Süt Bazlı Protein Kaynaklarından Üretilen Analog Peynirlerin Fiziko-kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri ile Aroma Profilleri Değerlendirilmesi
Evaluation of Physico-chemical, Microbiological and Sensory Properties with Aroma Profile of Analogue Cheeses Produced from Plant and Dairy Based Protein Sources
Büşra Nur Esen, Onur Güneşer, Sinem Akyüz
doi: 10.5505/pajes.2019.99825  Sayfalar 1214 - 1222

8.
Aspergillus flavus’un incir bazlı besiyerinde gelişimi ve aflatoksin üretimi: Mineral maddelerin ve şelat ajanlarının etkisi
Growth and aflatoxin production of Aspergillus flavus in fig-based medium: Effect of minerals and chelating agents
Sule Gunaydin, Hakan Karaca
doi: 10.5505/pajes.2019.19476  Sayfalar 1223 - 1233

9.
Kırmızı Pancar Sirkesinin Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özellikleri
Physicochemical, Microbiological and Sensory Properties of Red Beet Vinegar
Oktay Tomar, Gökhan Akarca, Abdullah Çağlar
doi: 10.5505/pajes.2020.83930  Sayfalar 1234 - 1238

10.
Ham Bitkisel Yağların Rafinasyonunda Ultrases Uygulamaları
Ultrasound applications in the refining of crude oil
Özgür Devrim Ablay, Onur Ozdikicierler, Aytaç Saygın Gümüşkesen
doi: 10.5505/pajes.2019.76094  Sayfalar 1239 - 1244

11.
Lezzet Bileşenleri ve Biyoaktif Maddelerin Yenilebilir Film ve Kaplamalar ile Gıda Sistemlerinde Taşınması ve İşlevselliğe Etkileri
Transportation of Flavorings and Bioactive Substances in Food Systems with Edible Films and Coatings and Their Effects on Functionality
Özgül Özdestan, Bahar Demircan
doi: 10.5505/pajes.2019.35714  Sayfalar 1245 - 1256

12.
Bira atıkları ve değerlendirme yöntemleri
Valorization of brewery waste
Pınar Atalay, Nuriye Altınay Perendeci, Mehmet Yekta Goksungur
doi: 10.5505/pajes.2019.80850  Sayfalar 1257 - 1266

13.
Klorlama kavurma işlemi ile bor killerindeki değerli metallerin ekstraksiyonu
Chlorination roasting process for extraction of valuable metals in boron clays
Bengü Ertan
doi: 10.5505/pajes.2019.90836  Sayfalar 1267 - 1272

14.
Bor endüstri atıklarından sezyumun ekstraksiyonu
The extraction of cesium from boron industrial wastes
Engin Barut, Rukiye Saygılı Canlıdinç, Ferda Özmal, Yunus Erdoğan
doi: 10.5505/pajes.2020.28480  Sayfalar 1273 - 1281

15.
Hindi işleme tesisi atık sulardan ozonlama ile renk, KOİ ve bulanıklık giderimi: Box-Behnken yaklaşımı ve Monte Carlo simülasyonu
Removal of color, COD, and turbidity from the effluents of turkey processing plant by ozonation: Box-Behnken approach and Monte Carlo simulation
Musa Büyükada
doi: 10.5505/pajes.2019.41961  Sayfalar 1282 - 1290

16.
Karadeniz bölgesinin mutfak atıklarından biyogaz potansiyeli
Biogas potential of the black sea region from kitchen waste
Halil Şenol
doi: 10.5505/pajes.2019.45389  Sayfalar 1291 - 1298

17.
Piroliz gazından karışık kültür kullanılarak sentezgaz fermentasyonu ile biyoetanol üretimi: Isıl ön işlem etkisi
Bioethanol production by syngas fermentation from pyrolysis gas using mixed culture: Heat-pretreatment effect
Tugba Keskin, Gozde Duman
doi: 10.5505/pajes.2019.52284  Sayfalar 1299 - 1307

18.
Karbondioksit gazının uzaklaştırılması için farklı metal içerikli hidrotalsit benzeri malzemeler ve deaktivasyon modeli uygulamaları
Different metal-containing hydrotalcite-like materials for carbon dioxide removal and applications of deactivation model
Dilşad Dolunay Eslek Koyuncu, Sena Yasyerli, Nail Yasyerli
doi: 10.5505/pajes.2019.33858  Sayfalar 1308 - 1318

19.
Grafen/Grafen oksit temelli adsorbanların katı faz özütleme tekniğinde kullanılabilirliği hakkında literatür araştırması
A review on the usability of graphene/graphene oxide based sorbents in solid phase extraction technique
Rukiye Saygılı Canlıdinç
doi: 10.5505/pajes.2020.27475  Sayfalar 1319 - 1327

20.
Q345B çeliğinin benzer olmayan çeliklerle kaynağı sonrası mekanik özelliklerin incelenmesi
Invetigations of mechanical properties after dissimilar steels post-weld of Q345B steel
Bünyamin Çiçek, Tuna Aydoğmuş, Emine Gündoğdu İş, Yavuz Sun
doi: 10.5505/pajes.2020.66281  Sayfalar 1328 - 1334

21.
Doğal ve Asit - Termal Modifiye Bentonit Üzerine Asit Blue 25 Adsorpsiyon Performansının Karşılaştırılması: İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Çalışmaları
Comparison of Acid Blue 25 Adsorption Performance on Natural And Acid – Thermal Co-Modified Bentonite: Isotherm, Kinetics And Thermodynamics Studies
Adnan Aldemir, Ali Rıza Kul
doi: 10.5505/pajes.2020.03525  Sayfalar 1335 - 1342

LookUs & Online Makale